ටික්රිට් නගරයේ දරුණු ගැටුම්

Wednesday, 04 March 2015 - 13:23

%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B6%9C%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A
අයි.එස් සටන්කාමීන් සහ ඉරාක හමුදා අතර, මේ වනවිට ඉරාකයේ ටික්රිට් නගරයේ දරුණු ගැටුම් පවතින බව වාර්තා වනවා. මෙම නගරය අයි.එස් සටන්කාමීන් අත්පත් කරගෙන සිටි අතර ඉරාක හමුදා එය මුදා ගැනීම සඳහා දැවැන්ත මෙහෙයුමක් ආරම්භ කළා. මුල් අදියරේදී වේගයෙන් ඉදිරියට පැමිණි ඉරාක හමුදාවන්ට මේ වනවිට අයි.එස් සටන්කාමීන් දරුණු ප්‍රහාර එල්ල කරන බවයි විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ. ඒ අනුව, ඉරානය ද මේ වනවිට සටන්කාමීන්ට ගුවන් ප්‍රහාර එල්ල කරමින් ඉරාක හමුදාවන්ට සහය ලබාදෙනවා.