පොරොන්දු ඉටු කරන්න

Friday, 06 March 2015 - 12:31

%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%89%E0%B6%A7%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1
එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් මණ්ඩලය සමග සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම සඳහා ලක් රජය ලබාදුන් පොරොන්දුව ඉටු කරන බව තහවුරු කළ යුතුයැයි ඇමෙරිකාව පවසනවා. එක්සත් ජාතිීන්ගේ මානව හිමිකම් මණ්ඩලය වෙත එක්සත් ජනපද නියෝජිතයන්  ඊයේ (05) ප්‍රකාශ කළේ මානව හිමිකම් සුරක්ෂිත කිරීමට, මෙන්ම සංහිඳියාව සහ වගවීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව ගනු ලබන ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ අවධානයෙන් සිටින බවයි. එමෙන්ම, ලබන සැප්තැම්බර් මාසයේ ජීනිවා හි පැවැත්වෙන මානව හිමිකම් මණ්ඩල සැසිවාරයේදී ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ පරීක්ෂණ වාර්තාව ඉදිරිපත් කරනු ඇතැයි ඇමෙරිකානු නියෝජිතයන් අපේක්ෂාව පළ කළා.

ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ජගත් මානව හිමිකම් කොමසාරිස්වරයාගේ ක්‍රියාකලාපය ද ඇමෙරිකාවේ පැසසුමට ලක්වුණා. එහිදී ලක් රජය සමග එක්ව කටයුතු කිරීමට ගෙන ඇති පියවර ප්‍රතිඵලදායක වනු ඇති බවයි ඇමෙරිකානු නියෝජිතයන් සඳහන් කළේ. ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ වාර්තාව ප්‍රකාශයට පත් කිරීම කල් දැමීම සඳහා මානව හිමිකම් කොමසාරිස්වරයා ගෙන ඇති පියවර ද ඇමෙරිකාව අනුමත කළා.

මේ අතර, ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ ජගත් මානව හිමිකම් මණ්ඩල වාර්තාව ප්‍රකාශයට පත් කිරීම සැප්තැම්බරය දක්වා කල් දැමීම යුරෝපා සංගමය මගින් ද අනුමත කර තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව තම ප්‍රතිඥාවලට අනුව, ප්‍රගතියක් ලබනු දැකීම යුරෝපා සංගමයේ අපේක්ෂාවයි. ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට සහයවීමට සූදානම් බවයි යුරෝපා සංගමයේ නියෝජිතයන් ජිනීවා මානව හිිමිකම් මණ්ඩල සැසිවාරයේදී අවධාරණය කළේ.