සෙරේස්ගේ වැඩ වලට ලොකු යානයක් යයි

Saturday, 07 March 2015 - 9:27

%E0%B7%83%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9+%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%BD%E0%B7%9C%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
ග්‍රහ ලෝක හැර සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ විශාලතම අභ්‍යාවකාශ වස්තුව ලෙස සැලකෙන සෙරේස් නමැති කුරු ග්‍රහයා වෙත ඇමරිකානු නාසා ආයතනයේ පරීක්ෂණ යානයක් ළඟා වී තිබෙනවා. මීට වසර 7 හමාරකට පෙර උඩු ගුවනට යැවුණු ඩෝන් නමැති පරීක්ෂණ යානයයි දැන් එහි ළඟා වී ඇත්තේ. අඟහරු සහ බ්‍රහස්පතී ග්‍රහලෝක අතර පිහිටි සෙරේස් අභ්‍යාවකාශ යානයක් ළඟා වූ ප්‍රථම කුරු ග්‍රහයා ලෙස ද සැලකිය හැකියි. මෙමගින් ලබා ගන්නා තොරතුරුවලින් මීට වසර බිලියන හතර හමාරකට පෙර සූර්යග්‍රහ මණ්ඩලය නිර්මාණය වූ ආකාරය පිළිබදව අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට හැකි වනු ඇතැයි නාසා ආයතනය විශ්වාසය පළ කළා. කිලෝමීටර් 950ක වටප්‍රමාණයකින් යුත් සෙරේස් සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ විශාලතම අභ්‍යාවකාශ වස්තුව වන අතර, ඒ ආසන්නයේ සැරිසරන කිලෝමීටර් 525ක වටප්‍රමාණයකින් යුත් වෙස්ටා දෙවැනි විශාලතම වස්තුවයි.