අනුරාධපුර බස් නැවතුම්පළ ඉදිරිපිට ගින්නක්

Saturday, 07 March 2015 - 10:44

%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB+%E0%B6%B6%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%85+%E0%B6%89%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B7%8A
අනුරාධපුර - නව බස්නැවතුම්පළ ඉදිරිපිට පිහිටි ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය අලෙවිසැලක ගින්නක් හටගෙන තිබෙනවා. පොලීසිය ප්‍රකාශ කළේ මීට ටික වේලාවකට පෙර මෙම ගින්න හටගෙන ඇති බවයි. පොලීසිය සහ ප්‍රදේශවාසීන් එක්ව මේ වන විට ගින්න මැඬ පැවැත්වීමට කටයුතු කරන අතර අනුරාධපුර මහනගර සභාවේ ගිනි නිවන රථයක් ද ඒ සදහා යොදා තිබෙනවා.