දුම්රිය ස්ථාන කිහිපයක් සුපිරි වෙයි

Saturday, 07 March 2015 - 15:21

%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
දිවයිනේ තෝරා ගත් දුම්රිය ස්ථාන 10 ක් නවීකරණය කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව ආරම්භ කර තිබෙනවා. නියමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස මෙය සිදුකෙරෙන අතර පසුව, දිවයිනේ සෙසු දුම්රිය ස්ථාන ද නවීකරණය කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවයි දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ. මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ නවීකරණය කෙරෙන දුම්රිය ස්ථාන සඳහා නවීන තාක්ෂණික අංග උපාංග ලබාදීමට නියමිතයි. මුලින්ම නවීකරණය කෙරෙන්නේ මීගමුව, ගම්පහ, රාගම, කොළඹ කොටුව, අනුරාධපුරය, පොළොන්නරුව, නානුඔය, මරදාන, යාපනය සහ හැටන් යන දුම්රිය ස්ථානයි.