වංචා, දූෂණ ගැන කඩිනම් පියවර ගන්න පරීක්ෂණ කොමිසමක්

Saturday, 07 March 2015 - 18:57

%E0%B7%80%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%8F%2C+%E0%B6%AF%E0%B7%96%E0%B7%82%E0%B6%AB+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B6%BB+%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%AB+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
බරපතල වංචා, දූෂණ, රාජ්‍ය සම්පත් වරප්‍රසාද සහ අධිකාරි බලය අනිසි ලෙස භාවිත කිරීම පිළිබඳව විමර්ශනය කිරීම සඳහා පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාවක් පත් කර තිබෙනවා. අදාළ කටයුතු විමර්ශනය කර වාර්තා කිරීම ඔවුන්ට පැවරෙන රාජකාරියයි. පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභා පනත යටතේ ජනාධිපතිවරයා විසින් මෙය පත් කර ඇති අතර, එහි සාමාජිකයන් සංඛ්‍යාව 5 ක්. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරුන් වන ප්‍රියසාද් ඩෙප් සහ අනිල් ගුණරත්න මෙන්ම, මහාධිකරණ විනිසුරු ගිහාන් කුලතුංග ද මෙම පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාවේ සාමාජිකත්වය දරනවා. එසේම, විශ්‍රාමලත් විගණකාධිපති සරත් චන්ද්‍රසිරි මායාදුන්නේ සහ විශ්‍රාමික අතිරේක සොලිස්ටර් ජනරාල් අයියාතුරෙයි ඥානදාසන් කොමිසමේ සෙසු සාමාජිකයන්.

රටේ සිදුව ඇති බරපතල වංචා, දූෂණ සහ රාජ්‍ය සම්පත් අනිසි ලෙස භාවිත කිරීම පිළිබඳව සොයා බලා කඩිනමින් සහ විධිමත් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම මෙහි මූලික කාර්යභාරය වන බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය ප්‍රකාශ කළා.