දැන් ඇත්තේ පවුල් 100 ක ආණ්ඩුවක් - මහින්ද යළි කැඳවිය යුතුයි. ජා.නි.පෙ.

Tuesday, 10 March 2015 - 19:12

%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%87%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8A+100+%E0%B6%9A+%E0%B6%86%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+-+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%B3%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BA%E0%B7%92.+%E0%B6%A2%E0%B7%8F.%E0%B6%B1%E0%B7%92.%E0%B6%B4%E0%B7%99.
වත්මන් රජය දෙබිඩි විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කරන බවට ජාතික නිදහස් පෙරමුණ චෝදනා කරනවා. කොළඹ අද පැවැති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් එම පෙරමුණේ දේශපාලන මණ්ඩල සභික හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පියසිරි විජේනායක මෙම අදහස් පළ කළේ කොළඹ වරාය නගර ව්‍යාපෘතිය තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට රජය ගත් තීරණය පිළිබඳව අදහස් දක්වමින්. එදා පැවති පවුල් පාලනය වෙනුවට අද පවුල් 100 ක පාලනයක් බිහිවී ඇති බවද හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පියසිරි විජේනායක මෙහිදී ප්‍රකාශ කළා.