මහමෝදර රෝහලේ අමුතු දරු උපතක්

Wednesday, 11 March 2015 - 14:57

%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%9D%E0%B6%AF%E0%B6%BB+%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ගාල්ල - මහමෝදර රෝහලෙන් අද දෙබිඩි දරු උපතක් වාර්තා වුණා. රෝහල් ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළේ ඔවුන් ගැහැණු දරුවන් බවයි. දරුවන් දෙදෙනා සහ මව යහපත් සෞඛ්‍ය තත්ත්වයෙන් සිටින බව ද ඔහු ප්‍රකාශ කළා. මෙම මව ගාල්ල - අක්මීමන ප්‍රදේශයේ පදිංචිකාරිනියක්.

ඡයාරූප සහ වැඩි විස්තර බලාපොරොත්තු වන්න...