කොළඹ වරායේ විරෝධතාවයක්

Monday, 16 March 2015 - 15:59

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කොළඹ වරායේ ප්‍රවාහන කටයුතුවල නියැලෙන කන්ටේනර් රථ රියදුරන් සහ සහායකයින් මේ වන විට ප්‍රවාහන කටයුතුවලින් ඉවත්ව විරෝධතා ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. ඒ, වරායේ ප්‍රවාහන කටයුතු සඳහා පිටතින් නව කන්ටේනර් රථ යෙදවීමට බලධාරීන් ගත් තීරණයකට විරෝධය පළ කරමින්. ඔවුන් මේ වන විට ඉඟුරුකඬේ මංසන්ධිය ආසන්නයේ සිය කන්ටේනර් රථ නවතා විරෝධතාව ආරම්භ කර තිබෙනවා.