හමුවූ පාද යුගල ගැන සැකේට කාන්තාවක් අල්ලයි

Monday, 16 March 2015 - 15:33

%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%AF+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B6%BD+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%92
දෙමටගොඩ - සිරිධම්ම මාවත අසළ කුණු ඇළක තිබී පසුගිය දා සොයා ගත් පාද යුගල සම්බන්ධයෙන් සැකපිට අත්අඩංගුවට ගත් කාන්තාව අද (16) අධිකරණයට ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. පොලීසිය සඳහන් කළේ අදාළ කාන්තාව සත්‍ය තොරතුරු වසන් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සැකපිට අත්අඩංගුවට ගත් බවයි. පසුගිය 14 වන දා සිරිධම්ම මාවත අසළ කුණු ඇලක තිබී කපා දැමූ පාද යුගලයක් සහ යතුරු කැරැල්ලක් සොයා ගත්තා.