මාරාන්තික රිය අනතුරක්

Monday, 16 March 2015 - 17:15

%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මාකොළ, තැඹිලිමුල්ල දේවස්තානය අසලදී පසුගිය 12 වනදා  බහලුම් රැගෙන යන රථයක්, යතුරු පැදියක ගැටෙන ආකාරය අසල තිබූ ආරක්ෂිත  කැමරාවක සටහන්ව තිබූ ආකාරයයි මේ.