මහ බැංකු අධිපති නිවාඩු - අගමැතිගෙන් පාර්ලිමේන්තුවට විශේෂ ප්‍රකාශයක්

Tuesday, 17 March 2015 - 15:38

%E0%B6%B8%E0%B7%84+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%A9%E0%B7%94+-+%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%9A%E0%B7%82+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මහ බැංකුවේ බැදුම්කර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ පාර්ලිමේන්තුවට අද විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදුකළා. අග්‍රාමාත්‍යවරයා සිය විශේෂ ප්‍රකාශය මගින් පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දුන්නේ බැඳුම්කර සිද්ධියේ පරීක්ෂණ අවසන් වනතෙක් තමන් සේවයට වාර්තා නොකරන බවට මහ බැංකු අධිපති අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් දන්වා ඇති බවයි.