ජනතාව වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමට අයිතියක් තිබෙනවා - හිටපු ජනපති මහින්ද

Tuesday, 17 March 2015 - 19:06

%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%93+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B7%8F+-+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%B4%E0%B7%94+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF
තමන්ට ඡන්දය ලබාදුන් 58 ලක්ෂයක ජනතාව වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමට තමාට අයිතියක් ඇති බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ පවසනවා. පසුගිය ජනාධිපතිවරණයේදී සහය ලබාදුන් බස්නාහිර පළාතේ පලාත් පාලන ආයතන නියෝජිතයන්ට ස්තූතිය පළ කිරීමට හිටපු ජනාධිපතිවරයා නාරාහේන්පිට අභයාරාම භූමියේ තිබෙන සිය කාර්යාලයට අද (17) පස්වරුවේ පැමිණියා.