ජනපති ධුරයේ බලතල ඉවත් කිරීම මීළග ජනපතිගේ සිට ද?

Wednesday, 18 March 2015 - 8:52

%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B0%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%AD%E0%B6%BD+%E0%B6%89%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%B8%E0%B7%93%E0%B7%85%E0%B6%9C+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%AF%3F
විධායක ජනාධිපති ධුරයේ බලතල ඉවත් කිරීම මීළඟ ජනාධිපතිවරයාගේ සිට සිදුවිය හැකි බවට ජාතික විධායක සභාවට යෝජනාවක් ඉදිරිපත්ව තිබෙනවා. මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ නව සම සමාජ පක්ෂයේ නායක, ආචාර්ය වික්‍රමබාහු කරුණාරත්න විසින්. ජාතික විධායක සභාව ඊයේ (17) රැස්වුණේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදීයි.

විධායක ජනාධිපති ධුරයේ බලතල ඉවත් කිරීම ඇතුළු යෝජනා රැසක් ඇතුළත් 19 වන සංශෝධනය පෙරේදා ගැසට් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කෙරුණා. කෙසේ වෙතත්, වර්තමාන ජනාධිපතිවරයාගේ දින 100යේ වැඩසටහනින් ඉදිරිපත් කෙරුණේ විධායක ජනාධිපති ධුරයේ බලතල වත්මන් ජනාධිපතිවරයාගේ සිට බල පැවැත්වෙන පරිදි ඉවත් කෙරෙන බවටයි.