අගමැතිගෙන් උතුර - නැගෙනහිර කාන්තාවන්ගේ ජීවන තත්ත්වය නැංවීමට විධිමත් වැඩසටහනක්

Wednesday, 18 March 2015 - 10:54

%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB+-+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BB+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%A2%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%AD%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%83%E0%B6%A7%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B7%8A
උතුර - නැගෙනහිර කාන්තා ගෘහ මූලික පවුල් ලක්ෂයක ජීවනෝපාය සංවර්ධනය වෙනුවෙන් මූල්‍යාධාර සැපයීම සඳහා විධිමත් සම්බන්ධීකරණ වැඩපිළිවෙලක් දියත් කළ යුතු බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා. දැනටමත් එම පවුල් නඟා සිටුවීම වෙනුවෙන් විවිධ සංවර්ධන වැඩසටහන් රාජ්‍ය සහ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක වන නමුත් එම වැඩසටහන් අතර නිසි සම්බන්ධීකරණයක් සහ පැහැදිලි දැක්මක් නොමැතිවීම ගැටළුවක් බවයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙන්නේ.

අදාළ සංවර්ධන කටයුතු අධීක්ෂණයට කාන්තා කටයුතු අමාත්‍යාංශය, නැවත පදිංචිකිරීම් ප්‍රතිසංස්කරණ සහ හින්දු කටයුතු අමාත්‍යාංශය, රාජ්‍ය නොවන ආයතන, උතුරු සහ නැගෙනහිර පළාත් සභා සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව ජනාවාස කමිටුවේ නියෝජිතයන්ගෙන් සමන්විත කමිටුවක් පත් කිරීමට තීරණය වී ඇති බවයි අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය නිවේදනය කළේ. මෙම කමිටුවේ පළමු රැස්වීම මාර්තු මස අවසානයේ අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ යාපනය සංචාරය අතරතුර යාපනයේදී පැවැත්වෙනු ඇති.