එදා ආණ්ඩුවේ ප්‍රබලයන් පරීක්ෂණවලට බිය වූයේ ඇයි ? - කබීර්

Friday, 20 March 2015 - 7:38

%E0%B6%91%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B6%86%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%AB%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%96%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%87%E0%B6%BA%E0%B7%92+%3F+-+%E0%B6%9A%E0%B6%B6%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B7%8A
මහබැංකුවේ බැඳුම්කර වෙන්දේසි පිළිබඳ කල් තැබීමේ විවාදයක් ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැත්වුණා. විපක්ෂ නායක නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා විසින් මෙම කල් තැබීමේ විවාදය සඳහා යෝජනාව ඉදිරිපත් කළා. මේ එම විවාදයේදී අදහස් දැක්වූ විපක්ෂ නායක නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා සහ අමාත්‍ය කබීර් හෂීම්.

[MP3]s105885[/MP3]