සියලූ පාසල් සිසුන්ගේ දත් පරීක්ෂා කෙරේ

Saturday, 21 March 2015 - 7:48

%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%96+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A
දිවයිනේ සියලූ පාසල් සිසුන් මුඛ පරීක්ෂාවකට ලක් කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මුඛ සෞඛ්‍ය අංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය ජයසුන්දර බණ්ඩාර ප්‍රකාශ කළේ පාසල් වියෙන් පසු බොහෝ දෙනා තම දත්වල ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් අවදානයක් යොමු නොකරන බවයි. එම නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ මුඛ රෝග ඉහළ යාමේ ප්‍රවනතාවක් දක්නට ලැබෙන බව ඔහුගේ අදහසයි.