පක්ෂ දෙක එක මතයට ගමු - කිරිඇල්ල

Sunday, 22 March 2015 - 7:28

%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%9A+%E0%B6%91%E0%B6%9A+%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%94+-+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%87%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD
ජාතික ප්‍රශ්නයට සහ ජාත්‍යන්තර ප්‍රශ්නයට  ජාතික ආණ්ඩුවක් තුළින් විසදුම් සෙවිය යුතු බව වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල සදහන් කළා. ඒ ඊයේ (21) මහනුවරදී පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින්. එහිදී ජාතික ආණ්ඩුවක අවශ්‍යයතවද හෙතෙම පැහැදිලි කළා.