ආයෙත් ෆුල් ෆේස් තහනම්

Wednesday, 25 March 2015 - 12:08

%E0%B6%86%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%86%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%86%E0%B7%9A%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A
අප්‍රියෙල් 2 දා සිට ෆුල් ෆේස් හෙල්මට් තහනම් කරන බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සහකාර පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර මහතා දැන් පැවැත්වෙන මාධ්‍ය හමුවේදී ප්‍රකාශ කර තිබේ.