කල් ඉකුත් වූ රුලං කිලෝ ලක්ෂයක් මාට්ටු

Wednesday, 25 March 2015 - 14:40

%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B6%82+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%9D+%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%94
උත්සව සමය ඉලක්ක කරගනිමින් බෙදාහැරිමට සූදානම් කර තිබූ කල් ඉකුත් වූ රුලං කිලෝ ලක්ෂයක් කොටහේන ප්‍රදේශයේ ගබඩාවක තිබී පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියේ නිලධාරීන් අද සොයාගත්තා. මේවායේ වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 80 ක් පමණ වන බවයි පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය සඳහන් කළේ. රුලං ගෝනි 5 කට කල් ඉකුත් වූ රුලං ගෝනියක් මිශ්‍ර කර බෙදාහැරීමට සැළසුම් කර තිබූ බව වැටලීමට එක්වූ එම අධිකාරියේ නිලධාරියෙකු හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට සඳහන් කළා.ප්‍ර