19ට තුනෙන් දෙකක් සහ ජනමත විචාරණයක් අවශ්‍යයි

Thursday, 26 March 2015 - 7:59

19%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%A0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇති 19 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සිදුකිරීම සඳහා තුනෙන් දෙකේ බලය සහ ජනමත විචාරණයක් යන කරුණු දෙකම ඇතුළත් කරන ලෙසට නියෝගයක් ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පෙත්සමක් ගොනුකර තිබෙනවා. පෙත්සම ගොනුකර ඇත්තේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතීඥ ගෝමින් දයාශ්‍රී විසින්.