මහින්ද වෙනුවෙන් ප්‍රබලයෝ 3ක් රත්නපුරේ

Thursday, 26 March 2015 - 17:28

%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%9D+3%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%9A
බන්දුල, රෝහිත, මහින්දානන්ද, ඇතුළු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මන්ත්‍රීවරු 27 ක් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ අගමැති අපේක්ෂක මහින්ද රාජපක්ෂ  කරන්නයැයි ඉල්ලන රත්නපුර වේදිකාවට ගොඩවෙයි.