අයි.එස්. ගරිල්ලන්, 8 දෙනෙකුගේ ගෙළ සිඳී

Tuesday, 31 March 2015 - 13:57

%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%92.%E0%B6%91%E0%B7%83%E0%B7%8A.+%E0%B6%9C%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B7%8A%2C+8+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B7%85+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%B3%E0%B7%93
සිරියාවේ හමා ප්‍රාන්තයේදී අයි.එස්. සන්නද්ධ කණ්ඩායමක් විසින් ෂියා මුස්ලිම්වරුන් 8 දෙනෙකු ගෙළ සිඳ ඝාතනය කිරීමේ වීඩියෝ පටයක් මේ වන විට අන්තර්ජාලයට එක් කර තිබෙනවා. බ්‍රිතාන්‍යයේ පිහිටි සිරියානු මානව හිමිකම් මධ්‍යස්ථානය ප්‍රකාශ කළේ එම වීඩියෝපටය සත්‍ය යැයි විශ්වාස කළ හැකි බවයි. තැඹිලි පැහැති නිළ ඇඳුමක් අන්දවා දෑත් බැඳ තැනිතලා භූමියකට මෙම ෂියා මුස්ලිම් ප්‍රාණ ඇපකරුවන් රැගෙන ගොස් ඇත්තේ තරුණ ළමයින් කණ්ඩායමක්. එහිදී ඔවුන් භාර ගත් අයි.එස්. වරුන් තියුණු ආයුධවලින් ඔවුන්ගේ ගෙළ සිඳ ඝාතනය කර තිබෙනවා. ඉරාකය සහ සිරියාවේ විශාල ප්‍රදේශයක බලය පතුරුවමින් සිටින අයි.එස්. සංවිධානය මීට පෙර ද බටහිර මාධ්‍යවේදීන් ඇතුළු ප්‍රාණ ඇපකරුවන් රැසක් ගෙළ සිඳ ඝාතනය කළා.