ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ අධ්‍යයන වාර්තාව අගමැතිට

Thursday, 02 April 2015 - 9:58

%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%A7
ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය පිළිබඳව අධ්‍යයනය කර වාර්තාවක් සැපයීම සඳහා වරාය හා ගුවන් සේවා අමාත්‍යවරයා විසින් පත් කළ ජේ.සී. වැලිඅමුණ කමිටුව සිය වාර්තාව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ වෙත ඊයේ භාරදුන්නා. ඒ අරලියගහ මන්දිරයේ පැවති උත්සවයකදියි.