නැවතත් පොලිසිය ගෙනා හෙල්මට් නිතිය පස්සට

Thursday, 02 April 2015 - 14:38

%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B6%A7
ෆුල්ෆේස් හෙල්මට් තහනම් කරමින් පොලීසිය පැනවූ නියෝගය අප්‍රේල් 28 දක්වා වළක්වාලමින්  අභියාචනාධිකරණය අද (02) අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කළා.  ෆුල්ෆේස් හෙල්මට් තහනම අභියෝගයට ලක් කරමින් අභියාචනාධිකරණය වෙත පුද්ගලයින් දෙදෙනෙක් විසින් ගොනු කර තිබූ පෙත්සම් දෙකක් සලකා බැලීමෙන් අනතුරුවයි මෙම අතුරු තහනම් නියෝගය නිකුත් කර ඇත්තේ. ෆුල්ෆේස් හෙල්මට් තහනම් කිරීමේ නීතිය අද සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතව තිබුණා.