ඇඹිලිපිටිය නගර සභාවේ සභාපති ඥානප්‍රභ හිමියන්ට පුටුව අහිමි වෙයි

Thursday, 02 April 2015 - 19:13

%E0%B6%87%E0%B6%B9%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B6%9C%E0%B6%BB+%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%A5%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B7+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%85%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
ඇඹිලිපිටිය නගර සභාවේ සභාපති, ජාතික හෙළ උරුමයේ පූජ්‍ය වේවැල්දූවේ ඥානප්‍රභ හිමියන් එම තනතුරෙන් ඉවත් කිරීමට සබරගමුව ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා තීරණය කර තිබෙනවා. හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය කළ විමසීමකදී ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ පළාත් පාලන කොමසාරිස්වරයා සිදුකරන ලද පරීක්ෂණයකට අනුව මෙම තීරණය ගත් බවයි. ඒ අනුව උප සභාපතිවරයා සභාපති තනතුරට පත් කිරීමට අදාළ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කිරීමට කටයුතු කර ඇති බවද ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළා.