19 ගැන පෙත්සම් යළිත් නැවත සලකා බැලීම සඳුඳා

Friday, 03 April 2015 - 7:44

19+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B6%AD+%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%B3%E0%B7%8F
19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ගොනුකර තිබූ පෙත්සම් 19 ක් අගවිනිසුරු කේ ශ්‍රීපවන් ඇතුලූ ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ල හමුවේ ඊයේ (02) දෙවන දිනටත් සලකා බැලූනා. එම පෙත්සම් නැවත සලකා බැලීම ලබන සඳුඳා දක්වා කල් තැබීමටයි විනිසුරු මඩුල්ල තීරණය කළේ.

අදාළ පෙත්සම් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ ගොනු කර තිබුණේ විවිධ දේශපාලන පක්ෂ සහ සංවිධාන මගින්. ඉන් පෙත්සම් 9 ක් යෝජිත 19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් ජනමත විචාරණයකට නොයා යුතු බවටත්, එය පාර්ලිමේන්තු බහුතරයක් මගින් සම්මත කරගත යුතු බවටත් කරුණු ඉදිරිපත් කර තිබුණා. ඉතිරි පෙත්සම් 10 ගොනු කර තිබුණේ යෝජිත 19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් ජනමත විචාරණයක් පැවැත්විය යුතු බව පවසමින්.