බක් පොහොය අදයි

Friday, 03 April 2015 - 8:35

%E0%B6%B6%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B7%92
බක් පුරපසළොස්වක පොහෝ දිනය අදයි. මේ නිමිත්තෙන් හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය සැකසූ විශේෂාංගය පහතින් අසන්න....     

                                                                                                                           

[MP3]s106793[/MP3]