ඉන්දීය ඇමතිනිය ඇඳුම් මාරු කිරීම ඡායාරූප ගත කළ 4ක් දැලේ

Saturday, 04 April 2015 - 8:22

%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%87%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4+%E0%B6%9C%E0%B6%AD+%E0%B6%9A%E0%B7%85+4%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%9A
ඉන්දීය මධ්‍යම රජයේ අමාත්‍යවරියක වන ස්මිරිති ඉරානි ඇඳුම් මිලදී ගැනීමට ගිය ගෝව නගරයේ රෙදිපිළි අලෙවිසැලක ඇඳුම් ඇගලා බලන කුටිය තුළ කැමරාවක් තිබීම පිළිබදව ඇය පොලීසියට පැමිණිලි කර තිබෙනවා. එය දුටු වහාම පරීක්ෂා කළ ඇමතිනියට දැන ගත හැකි වී ඇත්තේ රෙදිපිළි අලෙවිසැලේ පරිගණකයේ ඇගේ රුව ද වීඩියෝගත වී ඇති බවයි. මේ සම්බන්ධයෙන් අදාළ රෙදිපිළි අලෙවිසැලේ පුද්ගලයන් 4 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ස්මිරිති ඉරානි හැදින්වෙන්නේ ඉන්දියාවේ සිටින සුරූපීතම දේශපාලනඥවරියක ලෙසයි.