දින සියයේ ප්‍රගති වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට

Tuesday, 07 April 2015 - 19:11

%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7
රජයේ දින සියයේ වැඩපිළිවෙල  සම්බන්ධයෙන් වූ  ප්‍රගතිය පිළිබඳව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ අමාත්‍යාංශ  ප්‍රකාශයක් සිදුකරමින් අද (07) පාර්ලිමේන්තුව දැනුවත් කළා. අග්‍රාමාත්‍යවරයා එහිදී කියා සිටියේ ජනතාවට සහන ලබාදෙමින් රට තුළ සමාජවාදය ඇති කිරිමට ආණ්ඩුවට හැකිවූ බවයි.  එහිදී විපක්ෂ නායක නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ද සිය අදහස ප්‍රකාශ කළ අතර ඒ සඳහා විවාදයක් ලබාදීමට සූදානම් බවයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ.