නිදහස් පක්ෂයේ යෝජනා ගැන සිතන්න ආණ්ඩුව කල් ඉල්ලයි

Saturday, 18 April 2015 - 8:17

%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%86%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%92
මැතිවරණ ක්‍රමය සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය විසින් ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවලිය අධ්‍යයනය කිරීමට තවදුරටත් කාලය අවශ්‍ය බව ආණ්ඩුව පවසනවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සම්පාදනය කළ අදාළ යෝජනා මාලාව ඊයේ පැවැති පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී අනෙකුත් දේශපාලන පක්ෂ නියෝජිතයින්ට ඉදිරිපත් කළා.

නිදහස් පක්ෂය ඉදිරිපත් කළ එම යෝජනාවලියේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ක්‍රියාත්මක වීම ආරම්භවීමෙන් පසුව මාස 3ක් ඇතුළත මැතිවරණ කොට්ඨාශ සීමා නිර්ණය කිරීම සඳහා කොමිෂන් සභාවක් පත් කළ යුතු බව සදහන්. ඒ යටතේ සිදුකළ යුතු කරුණු පිළිබදවයි යෝජනාවලියේ අදහස් දක්වා තිබෙන්නේ.

කෙසේ වෙතත්, සභානායක අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල සඳහන් කළේ අදාළ යෝජනාවලිය අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා කාලය අවශ්‍ය බවයි.