පෙම්වතිය දූෂණය කර නාසය කැපූ පෙම්වතා

Saturday, 18 April 2015 - 16:44

%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%AF%E0%B7%96%E0%B7%82%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B6%BB+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%B4%E0%B7%96+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8F
ඉන්දියාවේ බිහාර් ප්‍රාන්තයේ සිවාන් දිස්ත්‍රික්කයේ තරුණයෙකු විසින් තම ආදරවන්තිය අතිනතගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම හේතුවෙන් ඇයව දූෂණයකර ඇගේ නාසයද කපා දමා පලාගොස් ඇත.

ග්‍රාමීය ප්‍රදේශයක පිහිටා තිබෙන ඇයගේ නිවසට සිය ආදරවන්තයා පැමිණ ඔහුව අතිනත ගන්නා ලෙස විසිවැනිවියේ පසුවූ සිය ආදරවන්තියගෙන් ඉල්ලාතිබේ.

ඔහුගේ ඉල්ලීම ඇය ප්‍රතික්ෂේපකිරීමෙන් අනතුරුව කොපයටපත් ආදරවන්තයා ඇයව බලහත්කාරයෙන් දූෂණය කර, මින්පසුව කිසිවෙකුත් සමඟ කසාද බැඳීමට නොහැකිවන ආකාරයෙන් ඇයගේ නාසයද කපාදමා ඇත.

බිහාර් ප්‍රාන්තයේ පොලීසිය පවසන පරිදි ඇය අතිනතගැනීමට ප්‍රතික්ෂේප කිරීම නිසා ඇයගෙන් පළිගැනීමට ආදරවන්තයා විසින් ඇයව දූෂණය කර නහය කපා මූණ අවලක්ෂන කිරීමකි. වැඩිදුර පොලිස් වාර්තා පෙන්වා දෙන්නේ දෙපාර්ශවයේම සාමාජිකයන් විසින් ඔවුන්ගේ විවාහය පසුගිය වසරේ පැවැත්වීමට කටයුතුකර තිබූ බවකි. නමුත් පෙම්වතාගේ හැසිරීමේ පැවති ගැටළුවක් නිසා ඔවුන් අදාල විවාහය අවලංගුකර තිබෙනවා.