අගමැති අපේක්ෂකයෙකු නම් කරන්නේ නම් ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කළ යුතුයි - ඇමති විජිත් විජයමුණි

Sunday, 19 April 2015 - 7:52

%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B7%9A%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%83%E0%B7%8A++%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BA%E0%B7%92+-+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%92
අගමැති අපේක්ෂකයෙකු නම් කිරීමට නම් අගමැතිවරයාට මුළු රටේම ඡන්දය උරගා බැලීමේ හැකියාව ලැබෙන සේ ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කළ යුතු බව අමාත්‍ය විජිත් විජයමුණි සොයිසා පවසනවා. අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තුළ අගමැති අපේක්ෂකයෙකු නම් කිරීමේ කිසිදු සම්ප්‍රදායක් නොමැති බවයි. බිබිල ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකට එක්වෙමින් අමාත්‍ය විජිත් විජයමුණි සොයිසා මේ බව ප්‍රකාශ කළා.