ඕස්ට්‍රේලියාවට සුළි කුණාටුවක බලපෑම්

Wednesday, 22 April 2015 - 10:53

%E0%B6%95%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%8F%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%B4%E0%B7%91%E0%B6%B8%E0%B7%8A
ඕස්ට්‍රේලියාවේ - නිව්සව්ත් වේල්ස් ප්‍රාන්තය ඇතුළු අවට ප්‍රදේශවලට දැඩි සුළිකුණාටුවකින් සහ ගංවතුරෙන් බලපෑම් එල්ල වී තිබෙනවා. මේ වනවිටත් පුද්ගලයන් 100 දෙනෙකු නිවාස වලින් ඉවත් කර ඇති අතර, දෙලක්ෂයක් ජනතාවට විදුලිබලය ද ඇණ හිට තිබෙනවා.  ඕස්ට්‍රේලියානු කාලගුණ බලධාරින් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ අදින් පසු මෙම සුළි කුණාටුවේ බලපෑම අඩු වනු ඇති බවයි.