කොන්දේසි මත 19 ට සහයදීමට විපක්ෂ නායක පොරොන්දු වේ

Monday, 27 April 2015 - 13:04

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%83%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B6%AD+19+%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%BA%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%9A
මෙම පාර්ලිමේන්තු කාලය තුලදීම විසිවන සංශෝධනයත් සම්මත කරගන්නා එකඟතාව මත 19ට සහය දෙන බව විපක්ෂ නායක නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා අද (27) පාර්ලිමේන්තුවේදී  පොරොන්දුවක් ලබාදුන්නා. ඒ, 19 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳ විවාදයට එක්වෙමින්.