පාන් බර මනින්න අද සිට තරාදියක් අනිවාර්යයි

Friday, 01 May 2015 - 13:00

%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B6%BB+%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
පාන් ඇතුළු සියළු භාණ්ඩවල බර පාරිභෝගිකයාට අවශ්‍ය වේ නම් කිරා බැලීම සඳහා වෙළඳසැල්වල තරාදියක් සපයා තිබීම අද (01) සිට අනිවාර්යය වනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ සභාපතිවරයාගේ අත්සනින් ප්‍රකාශයට පත් කළ ගැසට් නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ සෑම වෙළෙන්දෙකුම තම වෙළඳසැලෙහි ප්‍රකටව පෙනෙන කොටසක තරාදිය තැබිය යුතු බවයි. පරිභෝගිකයෙකුට අවශ්‍ය වන්නේ නම් මිලදී ගන්නා කිසියම් භාණ්ඩයක බර එය මිලදී ගැනීමට පෙර හෝ පසුව පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ඉඩ සැළසිය යුතුයි. නිරවද්‍යතාව සහතික කළ තරාදියක් ඒ සඳහා යොදා ගත යුතු බව පාරිභෝගික අධිකාරිය සඳහන් කළා.