නේපාල භූ කම්පනයෙන් යුරෝපයේ දහසක් අතුරුදන්

Saturday, 02 May 2015 - 9:08

%E0%B6%B1%E0%B7%9A%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD+%E0%B6%B7%E0%B7%96+%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%8A
මීට සතියකට පෙර නේපාලයේ සිදුවූ මහා භූ කම්පනයෙන් අනතුරුව එහි සිටි යුරෝපා සංගමයේ රටවල වැසියන් දහසක් පිළිබදව තොරතුරක් ලබා ගැනීමට දුෂ්කර වී ඇතැයි වාර්තා වනවා. එවරස්ට් කඳු තරණයට ගිය යුරෝපා සංගම් රටවල 12 දෙනෙකු භූ කම්පනයෙන් පසු කඳු මුදුනේ සිදුවූ හිම පතනයෙන් ජීවිතක්ෂයට පත්වුණා. අතුරුදන් වී සිටින වැඩි පිරිසක් එවරස්ට් කඳු තරණයට ගිය අය හෝ නේපාලයේ දුරස්ථ ප්‍රදේශවල සංචාරයන්හි නිරත වූ අයයි. නේපාල භූ කම්පනයෙන් මිය ගිය සංඛ්‍යාව මේ වන විට 6000 ඉක්මවා ඇති අතර, තුවාල ලැබූ සංඛ්‍යාව 14,000 කට අධිකයි. භූ කම්පනයෙන් විපතට පත් නේපාල වැසියන්ට ඉදිරි තුන්මස සඳහා සහාය වීමට ඩොලර් මිලියන 415ක් අවශ්‍ය බවයි ජගත් සංවිධානය ප්‍රකාශ කළේ.