අතුරුදන්වූවන් ගැන හොයන්න විශේෂ කණ්ඩායම් 4ක්

Monday, 04 May 2015 - 18:38

%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%96%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%9A%E0%B7%82+%E0%B6%9A%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B7%8A+4%E0%B6%9A%E0%B7%8A
අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳව විමර්ශනය කිරීම සඳහා විශේෂ විමර්ශන කණ්ඩායම් 4 ක් පත් කර ඇති බව අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ සොයා බැලෙන ජනාධිපති විමර්ශන කොමිසම පවසනවා. දැනට අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ සිවිල් පැමිණිලි පමණක් 6700 ක් ලැබී ඇති බවයි එම කොමිසමේ ලේකම් ඩබ්ලිව්.එච්.ගුණදාස හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට සඳහන් කළේ. අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ සොයාබැලෙන කොමිසම පසුගිය වසරේදී උතුර පළාතේ විවිධ දිස්ත්‍රික්කවල අතුරුදන්වූවන් සම්බන්ධයෙන් වන පැමිණිලි විමර්ශනය කරනු ලැබුවා. කොමිසමට ලැබුණු ඇතැම් පැමිණිලි ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කිරීම සඳහාත් පැමිණිලි විමර්ශනය කඩිනම් කිරීම සඳහාත් මෙම විශේෂ විමර්ශන කණ්ඩායම් 4 පත් කර ඇති බවයි කොමිසමේ ලේකම් ඩබ්ලිව්.එච්.ගුණදාස වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.