බ්‍රිතාන්‍ය මහ මැතිවරණය අදයි - ශ්‍රී ලාංකිකයන් 3ක් තරඟ බිමට

Thursday, 07 May 2015 - 8:35

%E0%B6%B6%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%84+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B7%92+-+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+3%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%9F+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%A7
බ්‍රිතාන්‍ය මහ මැතිවරණය අද පැවැත්වීමට නියමිතයි. ඒ සඳහා සියලූම කටයුතු මේ වනවිට සූදානම් කර ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කළේ. මන්ත්‍රී ආසන 650 ක් සඳහා මෙවර මැතිවරණය පැවැත්වෙන අතර ඒ සඳහා මිලියන 50 ක ඡන්ද දායකයින් සුදුසුකම් ලබා තිබෙනවා. ඒ සඳහා ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන 50 000 කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් පිහිටුවා ඇති බවයි විදෙස් වාර්තා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ. මෙවර බ්‍රිතාන්‍ය මහ මැතිවරණයට ශ්‍රී ලාංකිකයින්  තුන්දෙනෙක් ඉදිරිපත් වීමද විශේෂත්වයක්.