අද ලංකාවේ වළාකුළු කළු වෙයි

Saturday, 09 May 2015 - 8:36

%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%85%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%85%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
අදත් අපරභාගයේදී සහ සන්ධ්‍යා කාලයේදී දිවයින ආශ්‍රීතව අකුණු සහිත තද වැසි ඇති වීමේ හැකියාව වැඩි මට්ටමක පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. කාර්යයේ නියුතු කාලගුණ විද්‍යාඥ බුද්ධික බන්දුරත්න කියා සිටියේ ඇතැම් ප්‍රදේශවලට මිලිමීටර් 100 ඉක්ම වූ තද වැසි ඇති විය හැකි බවයි.