කළු මැයි 15

Tuesday, 12 May 2015 - 19:44

%E0%B6%9A%E0%B7%85%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%92+15
සන්ධානයට බලය හිමි සියළු ප්‍රාදේශීය සභාවල මැයි 15 වනදා කළු කොඩි ඔසවන බව පළාත් පාලන මන්ත්‍රීවරුන්ගේ එකමුතුව ප්‍රකාශ කළා. මේ බව අනාවරණ වුණේ පළාත් පාලන ආයතන විසුරුවා හැර නිලධාරී පාලනයකට යටත් කිරීමකට එරෙහිව සන්ධාන පළාත් පාලන මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් කොළඹදී අද (12) පැවැත් වූ සමුළුවකදීයි. සමුළුවේදී යෝජනා 08 ක් ද සම්මත කරගෙන තිබෙනවා. පළාත් පාලන ආයතන විසුරුවා හැරීම සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයා දැනුවත් කිරීම, පළාත් පාලන ආයතනවල නිල කාලය වසරකින් දීර්ඝ කිරීම, අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග ඒ සම්බන්ධයෙන් සිදුකළ ප්‍රකාශයක් හෙළා දැකීම, පළාත් පාලන සහ පළාත් සභා යන විෂය පථ එකම අමාත්‍යවරයෙකු යටතට පත් කිරීම, මෙන්ම  හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා කුමාරණතුංග විසින් ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරුන් සම්බන්ධයෙන් සිදුකළ ප්‍රකාශයක් හෙළා දැකීම ඇතුළු යෝජනා මීට ඇතුළත්.

මීට අමතරව ලබන 15 වනදාට සියලූ පළාත් පාලන ආයතන ඉදිරිපිට කළු කොඩි එසවීමට මෙහිදී යෝජනා වුණා. මෙම නියෝජිත සමුළුව සඳහා සියලූම පළාත් පාලන ආයතනවල සන්ධාන මන්ත්‍රීවරුන් රැසක් සහභාගී වුණා.

හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා කුමාරණතුංග විසින් ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරුන් සම්බන්ධයෙන් සිදුකළ ප්‍රකාශයක් හෙළා දැකපු වීඩියෝව