ලලිත් වීරතුංගගෙන් යළිත් ප්‍රශ්න කරයි

Wednesday, 13 May 2015 - 11:23

%E0%B6%BD%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%81%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
රාඩා ආයතනයේ සිදුවූ මුදල් වංචා සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් හිටපු ජනාධිපති ලේකම් ලලිත් වීරතුංගගෙන් පොලිස් මූලස්ථානයේ විශේෂ විමර්ශන ඒකකය මේ වන විට විශේෂ ප්‍රකාශයක් ලබා ගනිමින් සිටිනවා. සුනාමි නිවාස ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා 2006 වසරේ පිහිටුවාගෙන තිබූ රාඩා ආයතනයේ ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරී සාලිය වික්‍රමසූරිය ද මීට අදාළව අත්අඩංගුවට ගැනුණු අතර ඔහු මේ මස 19 වන දා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර සිටිනවා.