මහ බැංකු අධිපතිට එරෙහි විශ්වාසභංගයේ පිටපතක් ලෝක බැංකුවට

Thursday, 14 May 2015 - 18:56

%E0%B6%B8%E0%B7%84+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B6%9A+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7
මහ බැංකු අධිපතිවරයාට එරෙහිව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන විශ්වාසභංග යෝජනාවේ පිටපතක් ලෝක බැංකු මෙරට කාර්යාලයට ලබාදීමට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් අද (14) කටයුතු කළා. මහ බැංකු බැඳුම්කර ගණුදෙනුවට අදාළව සියලූ තොරතුරු ඇතුළත් වාර්තාවක්ද ඒ සමඟ භාරදුන් බවයි එම මන්ත්‍රී කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් මාධ්‍ය වෙත අදහස් දැක්වු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය ජී.එල්.පීරිස් කියා සිටියේ්.