රමාඩි නගරයේ ජනතාව ඉවත් වේ

Wednesday, 20 May 2015 - 8:12

%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B6%B1%E0%B6%9C%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%89%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%9A
අයි.එස් සටන්කාමීන් ඉරාකයේ රමාඩ් නගරය අල්ලා ගැනීමත් සමඟ එහි වැසියන් ඉන් ඉවත්වෙමින් සිටිනවා. විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ අයි.එස් සටන්කාමීන් නගරය පුරා දැනටමත් බිම්බෝම්බ වල දමා ඇති බවයි. ඉරාක රජයට සහයෝගය දක්වන රමාඩි නගරවාසීන් අයි.එස්. සටන්කාමීන් විසින් ඝාතනය කිරීම මානව අර්බුදයක් බවයි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ප්‍රකාශ කළේ. ඉරාකයේ විශාලතම ප්‍රාන්තය වන අන්බා හි අගනුවර වන්නේ ද රමාඩි යි.