එදා පටන් ගත්තෙත් උතුරේ උසාවි පොලිසිවලට ගල් ගහල තමයි

Thursday, 21 May 2015 - 13:53

%E0%B6%91%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B6%A7%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%99%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%9A+%E0%B6%8B%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%84%E0%B6%BD+%E0%B6%AD%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B7%92
"අද උතුරේ උසාවි වලට පොලිස්ථාන වලට ගල් ගහනවා. එදා LTTE පටන් ගත්තෙත් එහෙම තමා. මේක භයානක තත්වයක් හා මුල පිරීමක්. ඉතිහාසය ගත්තාම ඔහොම තමයි LTTE එක ආරම්භ උනේ. ඒක නිසා පොලිසිය ක්‍රියාත්මක වෙන්ඩ ඕන. උතුරේ නිතිය එක ක්‍රමයටත් දකුනේ නිතිය එක ක්‍රමයටත් ක්‍රියාත්මක කරන්ඩ බෑ. රටේ එක නිතියක් පවතින්ඩ ඕන. සාමය තියෙන්ඩ ඕන. මේ තත්වය ඉක්මනින් වෙනස් කිරිමක් කරන්ඩ ඕන. බොහොම පැහැදිලියි ඉතාමත්ව සංවිධානත්මකයි කියලා."

මහියංගන නගර මධ්‍යයේ සමාධි බුදුරුව පරිශ්‍රය වෙත පැමිණ ආගමික වතාවත් වල නිරත විමෙන් අනතුරුව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජක්ෂ මහතා මාධ්‍ය හමුවේ එලෙස  ප්‍රකාශ කළ බව අප වාර්තාකරු පවසයි.(ඡායාරූප - රංජිත් කරුණාවීර)