රාජ්‍ය සේවකයන්ට තවත් රු. 2000ක්

Saturday, 23 May 2015 - 8:23

%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B7%94.+2000%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ලබන ජුනි 1 වන දා සිට රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ වැටුප තවත් රුපියල් 2000කින් ඉහළ නංවන බව රජය පවසනවා. ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන් ප්‍රකාශයක් සිදුකරමින් සභානායක අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල සදහන් කළේ රුපියල් 10,000සේ වැටුප් වැඩිවීමට අදාළව මෙම රුපියල් 2000 ලබාදෙන බවයි.