ගත් වී ආපසු දෙයි - ඇමති කිපෙයි

Sunday, 24 May 2015 - 9:49

%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%93+%E0%B6%86%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%94+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92+-+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
පොළොන්නරුව - මැදිරිගිරිය - කුසුම්පොකුණ ප්‍රදේශයේ පිහිටි වී අලෙවි මණ්ඩලයට අයත් වී මිලදී ගැනීමේ මධ්‍යස්ථානයේ ගබඩා කර තිබූ වී නැවතත් ගොවීන්ට ලබාදී තිබෙනවා. වී මිලදී ගැනීම සඳහා මුදල් නොමැති බවට ගබඩා පාලකවරිය ගොවීන්ට දැනුම් දී ඇති අතර, මේ හේතුවෙන් ගොවීන් දැඩි දුෂ්කරතාවයකට පත්වුණා. මෙවර මහ කන්නයේ වී අස්වනු මිලදී ගැනීමට රජය විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් පසුගිය මාසයේ ක්‍රියාත්මක කළා. ඒ අනුවයි පසුගිය මාසය තුළ මැදිරිගිරිය - කුසුම්පොකුණ වී මිලදී ගැනීමේ මධ්‍යස්ථානයට ගොවීන් වී ලබාදුන්නේ.  

මේ සම්බන්ධයෙන් හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය ආහාර සුරක්ෂිතතා අමාත්‍ය ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරාගෙන් විමසීමක් කළා. එහිදී අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ අදාළ සිද්ධිය පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් සිදුකර වාර්තාවක් ලබාදෙන ලෙස වී අලෙවි මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයාට උපදෙස් ලබාදී ඇති බවයි.