ජනතාවට දුන් පොරොන්දු ඉටු කරන්න. - හිටපු ජනපති

Monday, 25 May 2015 - 19:19

%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%89%E0%B6%A7%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1.+-++%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%B4%E0%B7%94+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92
ආණ්ඩුව දින 100යේ වැඩපිළිවෙල තුළින් ජනතාවට දුන් පොරොන්දු ඉටු කළ යුතු බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ පවසනවා. තංගල්ල - තේනගම විහාරස්ථානයේ ඊයේ  (24) පස්වරුවේ පැවැත්වූ බෝධි පූජාමය පිංකමකට එක්වෙමිනුයි හිටපු ජනාධිපතිවරයා මෙම අදහස් පළ කළේ.