පාර්ලිමේන්තුවට වග කියන පාලන ක්‍රමයක් බිහිවී ඇතැයි අගමැති කියයි

Tuesday, 26 May 2015 - 18:55

%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B6%9C+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%93+%E0%B6%87%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%92+%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
මේ වනවිට රට තුළ පාර්ලිමේන්තුවට වගකියන පාලන ක්‍රරමයක් බිහිවී ඇති බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ ප්‍රකාශ කළා. එය දිගු කාලයක් බොහෝ දෙනෙකුගේ බලාපොරොත්තුවක් වී තිබූ බවයි අරලියගහ මන්දිරයේ අද (26) පස්වරුවේ පැවති උත්සවයකදී ඔහු කියා සිටියේ. කතෘවරුන් නම දෙනෙකු විසින්  රචනා කළ ග්‍රන්ථ අග්‍රාමාත්‍යවරයාට පිළිගැන්වීම වෙනුවෙන් මෙම උත්සවය පැවැත්වුණා.