ක්‍රමය උඩ තීරණය වන කාලය

Wednesday, 27 May 2015 - 20:58

%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B6%BA+%E0%B6%8B%E0%B6%A9+%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%BA
පාර්ලිමේන්තුව විසින් සම්මත කරන ඕනෑම නව ක්‍රමයකට අනුව ඡන්දය පැවැත්වීමට තම දෙපාර්තමේන්තුව සූදානම් බව  මැතිවරණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පවසනවා.
නමුත් කොමසාරිස්වරයා සදහන් කළේ සම්මත කරනු ලබන මැතිවරණ ක්‍රමය අනුව එය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ගත වන කාලය තීරණය වන බවයි.
අද (27) මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවැති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා මේ බව සදහන් කළා.